Tạm dừng tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng

T.D |

Tin từ Sở KH&ĐT, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, việc tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng buộc phải tạm dừng.

Cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh, các doanh nghiệp có vướng mắc, kiến nghị cần đăng ký tiếp doanh nghiệp có thể gửi phiếu phản ánh theo địa chỉ thư điện tử htdn.skhdt@gmail.com hoặc liên lạc bà Trương Thị Yến Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (0983.039929) để được tư vấn, hỗ trợ.

TAGS