Ấn tượng thu ngân sách

VĂN DŨNG |

Báo cáo của Cục Thuế cho biết, trong tháng 8.2018, thu ngân sách do ngành thuế thực hiện đạt hơn 1.614 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm đến nay. Lũy kế tổng thu 8 tháng đạt 12.134 tỷ đồng, bằng 78,4% so với mức 15.476 tỷ đồng chỉ tiêu pháp lệnh do HĐND tỉnh giao, đạt 73,3% so dự toán phấn đấu của Tổng cục Thuế và tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017 (+ 2.823 tỷ đồng). Với kết quả này, chắc chắn thu ngân sách năm nay của ngành thuế sẽ sớm hoàn thành dự toán pháp lệnh được giao và có khả năng thu đạt dự toán phấn đấu (16.544 tỷ đồng).

Nhà máy bia Heineken là một trong những đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. ẢNH: V.DŨNG
Nhà máy bia Heineken là một trong những đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. ẢNH: V.DŨNG

Nhiều nguồn thu, sắc thuế tăng trưởng khá

Phân tích tổng thể bức tranh thu ngân sách qua 8 tháng đã dấy lên niềm lạc quan  khi có đến 16/17 chỉ tiêu thu đạt và vượt tiến độ, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2017. Ấn tượng nhất là những nguồn thu chủ yếu phát sinh từ hoạt động kinh tế đều đạt và vượt tiến độ (trừ nguồn thu các doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 63% do lĩnh vực này dần bị thu hẹp bởi cổ phần hóa doanh nghiệp). Số đóng góp từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 989,5 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, tăng 90% so cùng kỳ. Trong đó, những doanh nghiệp trọng điểm vẫn ổn định sản xuất phát triển tốt có mức đóng góp cho ngân sách tăng trưởng khá, như Nhà máy bia Heineken 551,9 tỷ đồng, Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An 24,5 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Sedo Vinaco 31,9 tỷ đồng và Công ty TNHH Indochina Resort 40,1 tỷ đồng. Khu vực kinh tế dân doanh 8 tháng đã đóng góp cho ngân sách đến 8.305,9 tỷ đồng, chiếm hơn 68% tổng thu ngân sách, đạt 77% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ 2017. Điều đó cho thấy kinh tế tư nhân đang trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển nguồn thu của ngân sách Quảng Nam.

Nguồn lực đóng góp lớn nhất là Công ty CP ô tô Chu Lai - Trường Hải với con số nộp ngân sách 7.170,8 tỷ đồng, đạt 78,5% dự toán, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm 2017. Theo phân tích của Cục Thuế, tình hình tiêu thụ ô tô và nộp ngân sách đảm bảo tiến độ dự toán và tăng dần trong từng tháng, đơn cử như tháng 8, hai nhà máy Mazda và Kia của Thaco nộp ngân sách nội địa 1.060 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng nộp 6.755,2 tỷ đồng, đạt 83,2% chỉ tiêu, tăng 49,2%. Nhưng dự báo khả năng trong tháng 9 này số thu từ ô tô sẽ có thể sụt giảm phần nào, bởi số thu của tháng 9 là số phát sinh từ tiêu thụ ô tô của tháng 8  trùng vào tháng 7 (âm lịch) theo dân gian tháng 7 được cho là tháng “cô hồn” nên ít người mua sắm tài sản, phương tiện phục vụ kinh doanh hoặc tiêu dùng.

Hiện có 17/18 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố thu đạt từ 70% dự toán pháp lệnh trở lên (chỉ có Chi cục Thuế huyện Đông Giang mới thu được 9,8 tỷ đồng, đạt 55,6%); những chi cục có số thu lớn như thành phố Hội An, Tam Kỳ đến nay cũng đã thu đạt hơn 80% dự toán pháp lệnh.

Áp lực thu nợ thuế

Theo Cục Thuế, mặc dù từ đầu năm đến nay toàn ngành đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để thu hồi nợ đọng thuế, nhưng kết quả cho thấy ngành thuế đang đối mặt với tình hình nợ thuế ngày một tăng cao. Cụ thể, đến ngày 30.6.2018, tổng nợ thuế đã là 937,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6% so với tổng thu, tăng 20% so với nợ thuế ở thời điểm 31.12.2017. Đây là thách thức không nhỏ đối với ngành thuế, trong khi yêu cầu đặt ra của Bộ Tài chính thì tỷ lệ nợ thuế đến cuối năm phải dưới mức 5% so với tổng thu ngân sách đạt được.

Cục Thuế cho biết, vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh các biện pháp để xử lý thu hồi nợ thuế, nêu rõ danh tính 114 doanh nghiệp nợ thuế hơn 580 tỷ đồng để có sự chỉ đạo vào cuộc của tỉnh. Trước đó, Cục Thuế cũng đã công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế gần 52 tỷ đồng trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời chỉ đạo các chi cục thuế chủ động tham mưu với UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức các cuộc họp với những doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, tình hình nợ thuế của từng doanh nghiệp để từ đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, cũng như các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước vừa chống thất thu vừa thực hiện công bằng đối với doanh nghiệp trong tuân thủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

VĂN DŨNG