Bốn lưu ý khi người nộp thuế trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

VĂN DŨNG |

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Luật Quản lý thuế số 38 đã quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế. 

Tháng 3 hàng năm là thời gian cao điểm, Cục Thuế Quảng Nam tập trung hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm trước. Ảnh: V.D
Tháng 3 hàng năm là thời gian cao điểm, Cục Thuế Quảng Nam tập trung hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm trước. Ảnh: V.D

Theo đó, để tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong thực hiện kê khai, quyết toán, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong kỳ quyết toán thuế năm 2020, đã có những tóm tắt hướng dẫn, lưu ý để người nộp thuế dễ dàng thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đúng pháp luật và tránh tình trạng đi lại mất thời gian, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Điểm đáng lưu ý thứ nhất là mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN năm 2020 sẽ được áp dụng từ ngày 1.1.2020, với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm), với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/người/tháng (52,8 triệu đồng/người/năm). Lưu ý thứ hai là, khi quyết toán mà có phát sinh số thuế phải nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống thì không phải quyết toán và không phải nộp số thuế thiếu này (được miễn).

Lưu ý thứ ba, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế kéo dài đến 30.4.2021 (chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch). Đây là điểm mới cần lưu ý vì những năm trước đây hạn chót là ngày cuối cùng của tháng ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Như vậy thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đã được kéo dài thêm một tháng so với quy định trước đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Lưu ý thứ tư, trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì thực hiện khai và nộp thuế trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế (không phải nộp hồ sơ giấy). Đây là một tiện ích mà cơ quan thuế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2020 nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh cũng lưu ý thêm đối với trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế theo quy định. Cụ thể, các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN: cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%; cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

TAGS