Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ được giảm thuế TNDN

VĂN DŨNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với DN nhỏ và siêu nhỏ.

Theo đó, được sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình cho biết, để kịp thời có chính sách, giải pháp hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN nhỏ và siêu nhỏ.

Để đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng cần hỗ trợ, phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và thực tế áp dụng chính sách hỗ trợ đối với nhóm DN quy mô nhỏ thời gian qua, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2020 không quá 10 người (thuộc nhóm DN siêu nhỏ); DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2020 không quá 100 người (thuộc nhóm DN nhỏ).

Theo ước tính, DN nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 93% tổng số DN tại Việt Nam và các DN này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội. Ngoài ra, các DN càng có quy mô nhỏ thì càng dễ bị tổn thương trước những biến động của nền kinh tế, môi trường kinh doanh, trước sự cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành chính sách giảm thuế TNDN như tờ trình của Chính phủ nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các DN nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều ý kiến thống nhất với tờ trình của Chính phủ về giảm số thuế phải nộp và chỉ áp dụng hai tiêu chí xác định là doanh thu, kết hợp với tiêu chí về lao động để thực hiện chính sách giảm thuế TNDN cho các đối tượng này, theo đó về cơ bản đã bao quát các đối tượng là DN nhỏ và siêu nhỏ.

Tuy nhiên, để đảm bảo tránh mâu thuẫn với pháp luật về hỗ trợ DN nhỏ và vừa, đảm bảo đồng bộ của hệ thống pháp luật, cơ quan thẩm tra đề nghị thay đổi tên nghị quyết theo hướng chỉ quy định về giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 cho một số DN. Việc thay đổi tên nghị quyết nhằm tránh trường hợp các DN đáp ứng đủ các tiêu chí là DN nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng lại không đáp ứng các tiêu chí về doanh thu và lao động như quy định tại dự thảo nghị quyết.

Kết luận một số nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành nghị quyết giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN nhỏ và siêu nhỏ. Đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh tờ trình, Ủy ban Tài chính - ngân sách hoàn thành báo cáo thẩm tra để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9.