Cần hiểu đúng về thu thuế dịch vụ gội đầu, cắt tóc...

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa có văn bản làm rõ vấn đề được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng về một số nội dung liên quan đến Thông tư 40/2021/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 1.6.2021 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.8.2021 đối với thu thuế dịch vụ gội đầu, cắt tóc và một số dịch vụ khác.

Về thông tin từ 1.8.2021 sẽ áp mức thuế giá trị gia tăng 5% và thuế thu nhập cá nhân 2% đối với hộ và cá nhân kinh doanh các dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, may đo, giặt là, cắt tóc... được trích từ Thông tư 40/2021/TT-BTC ban hành ngày 1.6.2021, Tổng cục Thuế cho biết các quy định nêu trên đã được áp dụng ổn định từ năm 2015 đến nay theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, tại Thông tư 40/2021/TT-BTC không sửa đổi, bổ sung nội dung này.

Cụ thể, theo quy định tại điểm 2 Phụ lục 01 - Danh mục ngành nghề tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15.6.2015 của Bộ Tài chính thì mức thuế giá trị gia tăng 5% và thuế thu nhập cá nhân 2% đã được áp dụng đối với hộ và cá nhân kinh doanh các dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, may đo, giặt là, cắt tóc,...

Tổng cục Thuế cũng cho biết thêm, các hộ kinh doanh trong lĩnh vực này nếu đã được cơ quan thuế thông báo mức thuế khoán từ đầu năm, nếu trong năm có ngừng, tạm ngừng hoặc bị ảnh hưởng sụt giảm doanh thu do dịch bệnh Covid-19 thì cơ quan thuế sẽ thực hiện điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán phù hợp theo thực tế.

Thông tư số 40/2021/TT-BTC đã có hướng dẫn để phù hợp với tình hình thực tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm phiền hà cho người nộp thuế. Thông tư 40 hướng dẫn thêm về việc cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán trong trường hợp hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà không yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện nhiều thủ tục hành chính như quy định trước đây tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Cụ thể tại điểm b.5 khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: “Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan thuế căn cứ văn bản yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh mức thuế khoán theo thực tế cho thời gian yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh”, chứ không bắt buộc hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các thủ tục, giấy tờ nào khác.