Chậm thông báo thay đổi thông tin căn cước công dân với cơ quan thuế có bị xử phạt?

VĂN DŨNG |

Trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nhận được nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân lo ngại về việc: Khi được cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân nhưng chậm thông báo thay đổi thông tin với cơ quan thuế thì có bị xử phạt hay không?

Trước thông tin trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế được rõ:

Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 5.12.2020, người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp người nộp thuế có thay đổi thông tin đăng ký thuế về giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu ngày (riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày).

Về phương thức, người nộp thuế có thể tự mình làm thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 105/2020/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 3.12.2020 hướng dẫn về địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Cũng theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định thì người nộp thuế có thể bị xử lý phạt cảnh cáo hoặc áp dụng các mức xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 7 triệu đồng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể về thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Mức xử phạt vi phạm cụ thể đối với từng hành vi được quy định tại Điều 3 và Điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, khoản 6 Điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định không áp dụng đối với trường hợp cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân. Như vậy, chỉ trường hợp cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, khi được cấp thẻ căn cước công dân mới nhưng chậm thông báo về thay đổi thông tin không bị áp dụng hình thức xử phạt.

TAGS