Chi cục Thuế Đại Lộc thu vượt dự toán

VĂN DŨNG |

Tính đến ngày 31.10.2018, Chi cục Thuế Đại Lộc thu ngân sách của được 126,5 tỷ đồng, đạt 102% dự toán phấn đấu. Với kết quả trên, đơn vị đã về đích trước 2 tháng so với dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2018 do Cục Thuế giao.

Chi cục Thuế Đại Lộc kịp thời tuyên dương, khen thưởng cho người nộp thuế. Ảnh: V.D
Chi cục Thuế Đại Lộc kịp thời tuyên dương, khen thưởng cho người nộp thuế. Ảnh: V.D

Ông Hà Văn Sự - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đại Lộc cho biết, có 6/10 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với dự toán năm, đó là thu tiền sử dụng đất đạt 199% dự toán; thu tiền cho thuê đất đạt 122,7%; phí, lệ phí đạt 128,4%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 184,3%; thuế thu nhập cá nhân đạt 118,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 186,4%. Riêng đối với số thu từ lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh dự toán giao hơn 41,3 tỷ đồng, chiếm đến 42% tổng dự toán thu, đến ngày 5.11 đã thu được hơn 38,3 tỷ đồng, đạt gần 93%, chắc chắn đến cuối năm chỉ tiêu này sẽ về đích.

Có được kết quả trên là do Chi cục Thuế Đại Lộc đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở 53 doanh nghiệp, đơn vị đã xử lý truy thu và phạt gần 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2018, Chi cục Thuế Đại Lộc đã tham mưu với UBND huyện nhiều giải pháp chống thất thu thuế trên lĩnh vực khai khoáng, quản lý phương tiện vận tải tư nhân; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện trên địa bàn 18 xã, thị trấn của huyện; đối chiếu rà soát thông tin hộ kinh doanh giữa thực tế và trên ứng dụng TMS phục vụ việc quản lý theo quy trình ủy nhiệm thu qua bưu điện được thuận lợi.

Ngoài ra, Chi cục Thuế Đại Lộc cũng đã ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức họp bàn chuyên đề về công tác quản lý nợ. Theo đó, 100% trường hợp nợ thuế đã được chi cục thuế gửi thông báo; tăng cường đôn đốc nợ thuế dưới 30 ngày, ban hành 100% quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp có nợ thuế từ 91 - 120 ngày; đối với nợ thuế từ 121 ngày trở lên ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, qua đó đã thu được gần 8 tỷ đồng tiền thuế nợ. Bên cạnh đó, chi cục còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền - hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách thuế và kịp thời nắm bắt những vướng mắc khó khăn của người nộp thuế để kiến nghị với chính quyền, ngành chủ quản tháo gỡ cho doanh nghiệp; giải quyết kịp thời các thủ tục về thuế như miễn, giảm thuế để tạo điều kiện cho người nộp thuế trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, đến nay tổng số nợ thuế trên địa bàn Đại Lộc còn 33 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu 8 tỷ đồng, còn nợ khó thu chiếm đến 24 tỷ đồng. Nguyên do của tình trạng nợ khó thu là người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh và bị thu hồi giấy phép kinh doanh không có khả năng trả nợ thuế. Hiện chi cục nỗ lực cao cho công tác thu nợ thuế đối với số thuế có khả năng thu, phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ nợ đọng đến mức thấp nhất.

VĂN DŨNG