Chi cục Thuế khu vực Phước Sơn - Nam Giang thu ngân sách vượt kế hoạch

VĂN DŨNG |

Ông Ka Lâu Den - Chi cục trưởng Chi cuc Thuế khu vực Phước Sơn – Nam Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 với 40,7 tỷ đồng, đạt 105% dự toán. 

Trong đó tại địa bàn huyện Phước Sơn thu được 21,6 tỷ đồng, đạt 108%; địa bàn huyện nam Giang thu hơn 19 tỷ đồng, đạt 103%, phấn đấu cuối năm  đưa tổng thu ngân sách của cả hai huyện do Chi cục Thuế quản lý thu sẽ đạt khoảng 44,8 tỷ đồng, đạt 116,2% dự toán pháp lệnh. Trong đó, thu thuế tài nguyên từ hạt ươi bay đạt hơn 2 tỷ đồng.

“Đây là sự nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động đơn vị, trong điều kiện thu ngân sách năm nay có những khó khăn vì còn phải khắc phục hậu quả bão lũ dịch bệnh Covid-19, nhất là trong quý III năm 2021” - ông Ka Lâu Den nói.