Cục Thuế Quảng Nam có 117 chỉ tiêu tuyển dụng công chức

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, theo Kế hoạch phê duyệt tại Quyết định 1250/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

 Cụ thể, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 4.271 (bao gồm Cơ quan Tổng cục Thuế và các cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Trong đó, ngạch chuyên viên 515 chỉ tiêu; ngạch kiểm tra viên thuế 3.285 chỉ tiêu; ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin 158 chỉ tiêu; ngạch văn thư 141 chỉ tiêu; ngạch cán sự 23 chỉ tiêu; ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế 40 chỉ tiêu; ngạch cán sự làm công nghệ thông tin 6 chỉ tiêu; ngạch văn thư trung cấp 103 chỉ tiêu.

Tổng cục Thuế phân bổ cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam 117 chỉ tiêu, bao gồm ngạch chuyên viên 27; kiểm tra viên thuế 64; chuyên viên làm công nghệ thông tin 4; chuyên viên làm văn thư lưu trữ 16 và cán sự làm văn thư lưu trữ 6. Thí sinh dự tuyển vào Cục Thuế nộp hồ sơ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (địa chỉ 594 Hùng Vương, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ). Thời gian nộp hồ sơ: từ 8 giờ 00 ngày 2.11 đến 17 giờ 00 ngày 6.11.2020).

Điều kiện chung về đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. (Chi tiết tuyển dụng được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế địa chỉ: gdt.gov.vn).