Gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân kịp thời, thiết thực

HOÀNG VY (thực hiện) |

Ngày 19.4.2021, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP (Nghị định 52) về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021. Ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh vừa cung cấp cho Báo Quảng Nam một số thông tin quan trọng chung quanh nghị định này.

Cán bộ Chi cục Thuế TP.Tam Kỳ hướng dẫn người dân nộp thuế trực tuyến. Ảnh: V.D
Cán bộ Chi cục Thuế TP.Tam Kỳ hướng dẫn người dân nộp thuế trực tuyến. Ảnh: V.D

Quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52 cụ thể như thế nào, thưa ông?

Có thể khẳng định, Nghị định 52 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất là chính sách rất phù hợp và kịp thời của Chính phủ, nhằm hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp bớt đi phần nào khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới; trong nước cũng đang chịu ảnh hưởng về nhiều mặt.

Thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định 52/2021/NĐ-CPGia hạn 5 tháng đối với thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý I, quý II năm 2021; gia hạn 4 tháng đối với thuế GTGT tháng 7 năm 2021, gia hạn 3 tháng đối với thuế GTGT tháng 8 năm 2021. Gia hạn 3 tháng đối với thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNCN năm 2021 chậm nhất ngày 31.12.2021. Gia hạn 6 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.Lưu ý: Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi cho cơ quan thuế sau ngày 30.7.2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52

Nghị định 52 đã quy định rất chặt chẽ cho từng loại thuế: đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II.2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp (DN), tổ chức.

Theo đó, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6 và quý I, quý II; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7; gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Nghị định 52. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bên cạnh đó, nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 52 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31.5.2021. Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế GTGT, thu nhập cá nhân năm 2021 được gia hạn chậm nhất là ngày 31.12.2021.

Trình tự, thủ tục để được gia hạn như thế nào?

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 52 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30.7.2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30.7.2021 thì không được giải quyết gia hạn.

Cơ quan Thuế triển khai Nghị định 52 như thế nào?

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 52, Tổng cục Thuế đã có công điện gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai nghị định này. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt các chính sách, thủ tục để được giải quyết gia hạn nộp thuế.

Đến nay hầu hết DN đã tiếp nhận được Nghị định 52 do Cục Thuế chuyển đến thông qua địa chỉ email của DN; đồng thời tập trung tuyên truyền qua Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử Cục Thuế cũng như trên Zalo về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thời hạn gia hạn và trình tự thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để người nộp thuế biết.

Cục Thuế chỉ đạo các phòng/chi cục thuế kịp thời giải quyết gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế theo đúng quy định tại Nghị định 52, nhằm tạo thuận lợi để người nộp thuế có điều kiện bổ sung nguồn lực tài chính vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trân trọng cảm ơn ông!