Giảm hơn 10 tỷ đồng tiền thuê đất cho trường hợp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VĂN DŨNG |

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành về việc giảm 30% tiền thuê đất cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến cuối tháng 10.2021 Cục Thuế Quảng Nam đã giải quyết hơn 10 tỷ đồng cho 24 tổ chức, cá nhân thuê đất.

Có được kết quả này, trước hết Cục Thuế đã chỉ đạo các Chi cục Thuế, phòng chức năng triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp thuê đất trả hằng năm nắm rõ Quyết định 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xác định lập hồ sơ gửi cơ quan thuế giải quyết.

Do đó, hầu hết trường hợp được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2021 đã nắm rõ thông tin và lập hồ sơ để được giải quyết giảm tiền thuê đất.

Các kiến nghị, vướng mắc của người thuê đất đều được Cục Thuế giải quyết kịp thời. Nhờ thực hiện bằng phương thức điện tử nên việc tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết không phải tốn nhiều thời gian khi hồ sơ đầy đủ yếu tố.

Cục Thuế chỉ đạo các chi cục ưu tiên lực lượng tập trung giải quyết giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thụ hưởng để thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh.

TAGS