Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thúc đẩy cải cách hành chính

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 liên quan đến hồ sơ, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT). Thông tư gồm 5 chương, 49 điều, bám sát các nội dung quy định của Luật Quản lý thuế số 38, đảm bảo vừa đơn giản, dễ hiểu, vừa phù hợp với pháp luật có liên quan. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 3.5.2021; cùng thời gian này các thông tư: số 110/2015/TT-BTC ngày 28.7.2015, số 66/2019/TT-BTC ngày 20.9.2019 của Bộ Tài chính hết hiệu lực thi hành.

Đáng chú ý, Luật Quản lý thuế số 38 đã bổ sung đối tượng NNT phải đăng ký thuế, khai thuế nộp thuế tại Việt Nam là các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác; đồng thời ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành có liên quan phải thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Do đó, Thông tư 19 bổ sung quy định đối với NNT là nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với cơ quan thuế, thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do hệ thống của cơ quan thuế, hoặc hệ thống của các cơ quan có liên quan đến giao dịch điện tử cấp gửi vào địa chỉ email đã đăng ký với cơ quan thuế, hoặc gửi qua APP do cơ quan thuế hướng dẫn.

NNT là tổ chức, cá nhân khai thay, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với cơ quan thuế, thì tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay sử dụng chứng thư số của tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay để ký trên các chứng từ điện tử khi giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các cơ quan nhà nước khác khi thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại thông tư này phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38, Bộ Tài chính cũng nói rõ về trách nhiệm của ngân hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế cũng như trách nhiệm của cơ quan thuế, thông tư bổ sung trách nhiệm của ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, ngoài việc phải thực hiện trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn liên quan, các đơn vị có trách nhiệm trao đổi, truyền, nhận thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định tại nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38; khai thác và bảo mật thông tin của NNT do cơ quan thuế cung cấp bằng phương thức điện tử để sử dụng cho việc quản lý nhà nước, phối hợp thu ngân sách nhà nước. Thông tư 19 cũng bổ sung trách nhiệm của cơ quan thuế trong tiếp nhận thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc xây dựng hệ thống kết nối, trao đổi thông tin với cổng thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.