Hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

VĂN DŨNG |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh (gọi tắt là người nộp thuế - NNT) bị thiệt hại nặng nề, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn. Để góp phần hỗ trợ NNT vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế 63 tỉnh thành triển khai thực hiện việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho NNT bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

Cán bộ Cục Thuế Quảng Nam hỗ trợ về giải quyết thủ tục nộp thuế. Ảnh: V.DŨNG
Cán bộ Cục Thuế Quảng Nam hỗ trợ về giải quyết thủ tục nộp thuế. Ảnh: V.DŨNG

Trong văn bản chỉ đạo, Tổng cục Thuế nêu rõ, theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về trường hợp gia hạn nộp thuế là những trường hợp “Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”. Thiệt hại vật chất được hiểu là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền. Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của NNT, do tác động bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ, bao gồm: tai nạn giao thông; tại nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.

Như vậy, để được gia hạn nộp thuế theo các quy định nêu trên, thì NNT cần thực hiện các công việc sau: lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT. Hồ sơ bao gồm: văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của NNT (theo mẫu số 01/GHAN kèm theo Thông tư 156); biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do NNT hoặc đại diện hợp pháp của NNT lập; văn bản xác nhận về việc NNT có thiệt hại tại nơi xảy ra dịch bệnh của một trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (bản sao có công chứng hoặc chứng thực nếu có). Thẩm quyền gia hạn nộp thuế: Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp NNT quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế (Khoản 5 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định).

Về trường hợp được miễn tiền chậm nộp thuế, căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế nêu rõ: NNT có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, gồm: văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của NNT, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: tên NNT, mã số thuế, địa chỉ của NNT; căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị miễn. Ngoài ra, văn bản còn có xác nhân về việc NNT có thiệt hại nơi xảy ra dịch bệnh một trong các cơ quan sau: UBND cấp xã, phường, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Tổng cục Thuế cũng cho biết, thẩm quyền miễn tiền chậm nộp là thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp (theo mẫu số 01/MTCN Thông tư 156).

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý thuế về gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp để NNT biết và lập hồ sơ, văn bản gửi cơ quan thuế giải quyết gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp, tạo điều kiện cho NNT vượt qua khó khăn. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng quán triệt cơ quan thuế các cấp phải chủ động triển khai hệ thống hỗ trợ, hướng dẫn NNT bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra lập hồ sơ, thủ tục để cơ quan thuế giải quyết gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp theo thẩm quyền được Luật Quản lý thuế quy định và Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn. Trường hợp vượt thẩm quyền xử lý của cục thuế, thì lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ báo cáo Tổng cục Thuế để xem xét hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định.

TAGS