Kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

VĂN DŨNG |

Vừa qua, với 456/460 số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐNN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31.12.2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Trước đó, ngày 28.4.2020 tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục miễn thuế SDĐNN, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo tờ trình nêu rõ: tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN là cần thiết, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính phân tích, việc miễn thuế SDĐNN đến năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước, với số thuế được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm, đây là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới nông dân, qua đó giúp người dân cải thiện cuộc sống. Đồng thời, cũng không vướng trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nông nghiệp vẫn là cứu cánh cho nền kinh tế những lúc khó khăn nhất, ngay cả khi dịch Covid-19 xảy ra, công nghiệp, dịch vụ đình trệ nhưng nông nghiệp vẫn sản xuất, công nhân mất việc làm tạm thời quay về với mảnh vườn của mình. Cho nên, miễn thuế khoảng hơn 7.000 tỷ đồng/năm cho khu vực đang chiếm gần 70% dân số của cả nước là không lớn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách này rất quan trọng với tam nông, vì thế việc Quốc hội khóa XIV ban hành một nghị quyết kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN là cần thiết. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ cần đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng về phạm vi, đối tượng được tiếp tục miễn thuế nhằm khuyến khích sử dụng đất có hiệu quả để không lãng phí đất đai. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, trong 5 năm tới, Chính phủ phải báo cáo đầy đủ việc thực hiện chính sách miễn thuế SDĐNN trong 20 năm qua đã mang lại kết quả gì để làm cơ sở sửa đổi Luật Thuế SDĐNN. Khi đó, phải tính tới những cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại tự do để tiếp thu đầy đủ.