Ngành Thuế siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1199/TCT-KTNB về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với công chức, viên chức trong toàn ngành thuế. Tổng cục Thuế yêu cầu mọi công chức, viên chức trong ngành phải tự làm bản cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong suốt quá trình công tác theo 6 điều cam kết, nếu vi phạm một trong các điều này thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu tập trung quán triệt và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTCP ngày 22.4.2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp; Công văn số 2389/TCT-KTNB về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức ngành thanh tra; Công văn số 52/TCT-KTNB về việc cảnh báo các hành vi tham nhũng của công chức thuế trong hoạt động công vụ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của công chức, viên chức trong đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ cương của ngành.

Thủ trưởng các đơn vị triển khai ký bản cam kết đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đồng thời phổ biến quán triệt nội dung: đối với các công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế, khi tiếp xúc phải từ hai người trở lên tại địa điểm cơ quan thuế hoặc trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp tiếp xúc tại trụ sở người nộp thuế phải nằm trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thủ trưởng đơn vị phải thông báo rõ quy định này khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra. Đối với trường hợp vi phạm các quy định trên và các điều đã ký tại bản cam kết, tiến hành xử lý kỷ luật ngay và nghiêm theo tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã triển khai cho tất cả công chức trong các đơn vị thuộc/trực thuộc làm bản cam kết để theo dõi trong quá trình công chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đây cũng là tiêu chí cho việc đánh giá, nhận xét công chức cuối năm, trong đó nhất là yêu cầu mọi công chức không tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi cá nhân; không thông đồng, thiếu trách nhiệm để tổ chức, cá nhân nộp thuế lợi dung trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước; không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá nhân nộp thuế đã được Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chú trọng, đề cao và phổ biến, quán triệt, giáo dục cho tất cả công chức, người lao động.