Ngày 31.12.2020, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2020

VĂN DŨNG |

Theo Quyết định số 22/2020/ TTg ngày 10.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh đã triển khai cho các tổ chức, cá nhân thuê đất làm hồ sơ gửi cơ quan thuế để giải quyết. 

Đến ngày 22.12 Cục Thuế đã xem xét, giải quyết giảm tiền thuê đất năm 2020 cho 50 trường hợp với số tiền được giảm hơn 1,9 tỷ đồng/13,1 tỷ đồng tiền thuê đất phải nộp năm 2020. Tuy nhiên, tại Quyết định 22/2020/QĐ-TTg cũng quy định rõ, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất đến hết ngày 31.12.2020; trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1.1.2021 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để không bị ảnh hưởng quyền lợi của người thuê đất do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Cục Thuế lưu ý để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được biết và khẩn trương nộp hồ sơ đến cơ quan thuế chậm nhất trong ngày 31.12.2020.