Nhiều giải pháp về chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí

VĂN DŨNG |

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp ngày 9.5. Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch Covid-19 phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất nước, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đề xuất về chính sách tài khóa, thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8.4.2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế (thuế giá trị gia tăng - GTGT), thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp - TNDN) và tiền thuê đất cho hầu hết đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh và có các hướng dẫn cụ thể, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã chủ động, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản miễn, giảm thuế, phí, lệ phí như: Miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng; miễn thuế nhập khẩu kịp thời đối với nguyên liệu sản xuất và một số mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh; giảm nhiều khoản phí, lệ phí với mức giảm cao như giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50% mức phí thẩm định cấp lại giấy phép hoạt động bưu chính; giảm từ 50 - 70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm giá và miễn hoàn toàn đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc miễn, giảm thuế như thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (số thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 15.500 tỷ đồng mỗi năm); điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc dẫn đến giảm thuế thu nhập cá nhân (số thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 10.800 tỷ đồng mỗi năm); tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 (dự kiến số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn có tác động hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp khoảng 7.500 tỷ đồng mỗi năm). Đến nay, Bộ Tài chính đã xây dựng 19 dự thảo thông tư quy định miễn, giảm phí, lệ phí và gửi xin ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đến nay đã ban hành được 8 thông tư và sẽ tiếp tục hoàn thiện, ban hành các thông tư khác trong tuần tới.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vào đầu tháng 5.2020 Bộ Tài chính đã tích hợp 93 thủ tục hành chính thuế (thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT doanh thu; khai quyết toán thuế TNDN; dịch vụ khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê...) lên cổng dịch vụ công quốc gia nhằm hỗ trợ người nộp thuế khai thuế mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế.

Theo Bộ Tài chính, thời gian tới, thu ngân sách giảm mạnh. Dự báo cả năm 2020, thu ngân sách sẽ giảm khoảng 130.000 - 150.000 tỷ đồng. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng việc điều hành cân đối ngân sách đang là thách thức lớn và là nhiệm vụ quan trọng, khó khăn của Chính phủ, các cấp, các ngành trong năm 2020.