Nỗ lực “phủ sóng” hóa đơn, chứng từ điện tử

VĂN DŨNG |

Ngày 13.6.2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38, trong đó dành riêng một chương quy định “áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử”, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2022 và khuyến khích doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin thì có thể thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) trước ngày 1.7.2022.

 

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123 quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới quan trọng nhất của nghị định này là quy định về việc quản lý, sử dụng HĐĐT: kể từ ngày 1.7.2022, toàn bộ DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện HĐĐT (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

Để thực hiện Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định 123 quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 123. Đây là các văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng HĐĐT và giúp tiết kiệm chi phí cho DN, xã hội và góp phần chuyển đối số quốc gia.

Ngày 24.2.2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 206 triển khai áp dụng HĐĐT tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ 6 tỉnh, thành phố đã làm thí điểm), trong đó có Quảng Nam.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính giao cục thuế các tỉnh thành có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tại địa phương do lãnh đạo tỉnh thành làm trưởng ban.

Đồng thời, rà soát phân loại người nộp thuế là DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng các loại HĐĐT theo quy định để thông báo đến từng đơn vị, cá nhân các nội dung ngay từ đầu triển khai; chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế.

Thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT việc triển khai HĐĐT để các tổ chức này chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng; hướng dẫn người nộp thuế triển khai áp dụng HĐĐT theo đúng quy định.

Thành lập trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại cục thuế và các chi cục thuế để tiếp nhận, hỗ trợ người nộp thuế trong suốt thời gian triển khai áp dụng HĐĐT; qua đó thường xuyên nắm bắt các vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý.

Để hóa đơn, chứng từ điện tử thực sự vào đời sống, phát huy hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có Công văn số 1799 gửi bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT tại các địa phương, đặc biệt nhấn mạnh: “Việc triển khai áp dụng HĐĐT là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược Chính phủ điện tử được phê duyệt tại Quyết định 942 ngày 15.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ”.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, ngày 7.3.2022, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 1247 triển khai HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123 tại địa bàn Quảng Nam.

Theo đó, yêu cầu Cục Thuế Quảng Nam khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT do phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh làm phó ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam, Hiêp hội Các DN tỉnh và phó chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố. Chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Nam đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền, liên tục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nhất là ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng HĐĐT, góp phần chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và các nội dung quy định về HĐĐT tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 123 của Chính phủ.