Tăng mức phạt đối với hành vi bao che, thông đồng trốn thuế

T.VY |

Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được Chính phủ ban hành ngày 19.10.2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 5.12.2020, phạt tiền từ 6 - 16 triệu đồng đối với hành vi thông đồng, bao che cho người nộp thuế để trốn thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính về thuế (trừ hành vi không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế). 

Quy định này trước đây tại khoản 1, Điều 13, Nghị định 129/2013/NĐ-CP mức phạt tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng, mức phạt tối đa đối với tổ chức là 10 triệu đồng.

Cũng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 1 - 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định. Phạt tiền từ 4 - 8 triệu đồng đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.