Tháng 1.2020, thu nội địa đạt gần 1.800 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến hết tháng 1.2020, thu ngân sách nội địa đạt gần 1.800 tỷ đồng, đạt 8,8% dự toán HĐND tỉnh giao, chỉ bằng 81% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tại cơ quan Cục Thuế thu 1.474 tỷ đồng, các  chi cục thuế thu hơn 324 tỷ đồng; thu từ các đơn vị thuộc Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải 875 tỷ đồng, đạt 9,47% dự toán, bằng 85% so với cùng kỳ năm ngoái; thu từ các đơn vị thủy điện hơn 26 tỷ đồng, đạt gần 4% dự toán, gần 96% so cùng kỳ. Điều đáng nói, qua kết quả của một tháng đầu tiên thực hiện thu ngân sách, cho thấy hầu hết các nguồn thu chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ, riêng nguồn thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu được 301 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhà máy bia Heineken nộp 217,5 tỷ đồng, đạt 14,5% dự toán, tăng 41%.

Được biết, năm 2020 ngành thuế được HĐND tỉnh giao nhiệm vụ thu ngân sách 20.524 tỷ đồng, tăng 10,6% so với dự toán và tăng 8% so với tổng thu đạt được năm 2019. Theo đánh giá của Cục Thuế, đây là một năm thu ngân sách tiếp tục gặp khó khăn, vì trong điều kiện các nguồn thu chủ yếu dự báo sẽ còn khó khăn hơn như thủy điện, ô tô và kể cả bia. Để giải quyết bài toán thu ngân sách năm 2020, ngay từ đầu năm Cục Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thuế, xây dựng các đề án mở rộng nguồn thu, tăng cơ sở thu, chống thất thu và thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý thuế, thu hồi nợ thuế. Ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, mở rộng thực hiện điện tử hóa các khâu khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận số thuế mà người nộp thuế đã nộp bằng phương pháp điện tử nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế giảm thời gian, chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế, có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; cùng với đó mở rộng diện áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.

TAGS