Thay đổi thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

VĂN DŨNG |

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020, thì hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Tuy nhiên, trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Do các ngày 30.4.2021 (thứSáu), ngày 1.5.2021 (thứ Bảy) nghỉ lễ, ngày 2.5.2021 nghỉ Chủ nhật và ngày 3.5.2021 (thứ Hai) nghỉ bù nên ngày làm việc tiếp theo của các ngày nghỉ nêu trên là ngày 4.5.2021 (thứ Ba).

Vì vậy, cá nhân thuộc trường hợp tự quyết toán thuế TNCN năm 2020 với cơ quan thuế được kéo dài thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2020 chậm nhất đến ngày 4.5.2021. 

Đối với cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thì được miễn thuế, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cũng không phải nộp hồ sơ miễn thuế.