Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 9.250 tỷ đồng, đạt hơn 45% dự toán

VĂN DŨNG |

Theo Cục Thuế, trong tháng 10.2020 ngành thuế thực hiên thu được 746,1 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng thu được 9.245,5 tỷ đồng, đạt 45,1% dự toán cả năm 2020, bằng 61,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là kết thu thấp nhất trong vòng 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) vì ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.

Cùng với đó, Cục Thuế đã thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 84/NQ-CP hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là 3.847 tỷ đồng, đến nay số thuế gia hạn này đã được người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước được 297,7 tỷ đồng, số chưa đến hạn nộp là 3.549,3 tỷ đồng (số này lần lượt từ tháng 11 đến cuối tháng 12.2020 sẽ được người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước). Theo Cục Thuế, nếu tính cả số thuế gia hạn thời gian nộp thì đến cuối tháng 10 tổng thu ngân sách nội địa là 12.798,7 tỷ đồng, đạt 62,4% dự toán, bằng 85,4% so với cùng kỳ 2019.

Thời gian còn lại của năm 2020 rất ngắn, trong khi đó chỉ tiêu do HDND tỉnh giao phải thu hơn 7.700 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn với ngành thuế bởi dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng, bão lũ xảy ra gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

TAGS