Thu ngân sách khó khăn: Rất cần sự đồng hành của người nộp thuế

VĂN DŨNG |

Thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh càng về cuối năm càng khó khăn chồng chất. Trong 2 tháng chuẩn bị “khóa sổ”, ngành thuế cần phải đảm đương 3.600 tỷ đồng nữa mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây là áp lực rất lớn, rất cần sự đồng hành, chia sẻ của người nộp thuế.

Nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam dự kiến nộp ngân sách tháng 11 hơn 120 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2019 nộp 1.200 tỷ đồng, sẽ bù một phần vào hụt thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh: V.D
Nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam dự kiến nộp ngân sách tháng 11 hơn 120 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2019 nộp 1.200 tỷ đồng, sẽ bù một phần vào hụt thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh: V.D

Hụt thu hơn 1.600 tỷ đồng

Lũy kế đến ngày 31.10.2019, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thu vào ngân sách nhà nước được 14.992,5 tỷ đồng, đạt 80,8% dự toán. Trong khi kết quả thu ở các chi cục thuế khá khả quan (đạt 120% dự toán), thì ở chiều ngược lại tại cơ quan Cục Thuế  mới thu đạt 75% dự toán, do tác động bởi hụt thu từ ô tô và thủy điện.

Cụ thể, dự toán đầu năm thu từ các nhà máy ô tô Chu Lai - Trường Hải là 10.638 tỷ đồng, tuy nhiên qua 10 tháng kết quả chỉ thu được 7.355 tỷ đồng, đạt 69% dự toán,  bằng 85% so với cùng kỳ năm 2018, hụt thu hơn 1.500 tỷ đồng so với dự toán đề ra. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy điện cũng lâm vào cảnh tương tự, qua 10 tháng chỉ nộp ngân sách mới 362 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, bằng 63% so với cùng kỳ, hụt thu gần 140 tỷ đồng. Hụt thu từ hai lĩnh vực này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Quảng Nam đảm nhiệm.

Theo phân tích của Cục Thuế, nếu không tính số thu 7.355 tỷ đồng của ô tô Chu Lai - Trường Hải và số thu 362 tỷ đồng của các doanh nghiệp thủy điện, thì số thu từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và các khoản thu khác trong 10 tháng là 7.275 tỷ đồng, đạt hơn 101%. Và trừ luôn khoản thu tiền sử dụng đất, thuê đất nộp một lần (1.215 tỷ đồng) và thu xổ số kiến thiết (72,9 tỷ đồng), số thu từ các nguồn thu, sắc thuế khác đã là 5.988 tỷ đồng, đạt 95% dự toán. Như vậy, nếu không ảnh hưởng hụt thu lớn từ ô tô và thủy điện thì kết quả thu là khả quan, tăng trưởng khá, thậm chí vượt hơn tiến độ bình quân chung của cả nước.

Tập trung nhiều giải pháp

Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến  nhằm đôn đốc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế chỉ ra từng địa chỉ thu, đồng thời cho rằng qua phân tích các giải pháp phấn đấu tăng thu, kết xuất số liệu kê khai thuế đã có hơn 750 tỷ đồng chưa vào ngân sách nhà nước cần có biện pháp thu nhanh; hay cần phải rà soát động viên vào ngân sách cho được khoảng 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm 2019; công tác thu nợ chí ít cũng phải được vài trăm tỷ đồng, vừa tăng thu bù đắp hụt thu vừa kéo nợ thuế về dưới 5% đến thời điểm cuối năm.

Cũng theo ông Ngô Bốn, đến nay đã có 100 doanh nghiệp nợ thuế đến thời hạn cưỡng chế cần phải tiến hành ngay; 107 doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 50 tỷ đồng, nhắm vào đây để phân tích tình hình kê khai, nộp thuế mà đôn đốc tăng thu, theo dõi sát tiến độ nộp ngân sách đối với những doanh nghiệp trọng điểm có số nộp lớn. Đối với khối các chi cục thuế, cần tập trung kiểm tra thuế tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, hộ sử dụng hóa đơn quyển và nguồn thu từ đất đai cũng được vài trăm tỷ đồng. Lĩnh vực đất đai còn tiềm năng thu khá lớn, nếu khai thác tốt nguồn thu này ở những địa chỉ như Đạt Phương, Tập đoàn Đất Quảng, khu đô thị An Hòa, tại Điện Bàn, Hội An… thì cơ sở để tăng thu khá tốt. Tập trung làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế và truy thu tiền thuế, tiền phạt kịp thời vào ngân sách.

Cục trưởng Cục Thuế lưu ý cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những khó khăn, thách thức của chặng đường thu ngân sách giai đoạn cuối năm để có sự chia sẻ, đồng hành của doanh nghiệp, người nộp thuế nhằm kịp thời nộp các khoản thuế phát sinh vào ngân sách, mỗi doanh nghiệp một ít và có nhiều doanh nghiệp đồng tâm hiệp lực thì ngân sách sẽ có khoản thu lớn. Ông Ngô Bốn nhắc lại, năm 2017, khi tình hình thu ngân sách khó khăn, nhiều đơn vị đã sẵn sàng chia sẻ khó khăn với ngành thuế. “Động viên doanh nghiệp nộp thuế cho Nhà nước nhưng phải tuân thủ đúng các quy trình, quy định của pháp luật quản lý nhà nước về thuế, không ép doanh nghiệp ứng trước tiền thuế để nộp, những gì pháp luật cho phép mới động viên, pháp luật không cho phép không được làm. Ở đây chỉ động viên người nộp thuế chia sẻ những khó khăn về thu ngân sách mà kịp thời nộp đúng, nộp đủ số tiền thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước” - ông Ngô Bốn nói.

TAGS