Thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm hơn 10.500 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh cho biết, tính lũy kế từ đầu năm đến ngày 30.6.2021 tổng thu nội địa do ngành thuế Quảng Nam thực hiện hơn 10.500 tỷ đồng, đạt 65,6% dự toán, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu tính cả số tiền giãn nộp thuế theo Nghị định 52 thì tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 là 10.793 tỷ đồng, đạt 67% dự toán.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm Cục Thuế đã triển khai hiệu quả Đề án mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, cưỡng chế nợ thuế trên tất cả lĩnh vực.

Bên cạnh đó, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đặc biệt là tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Quảng Nam có dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Quan trọng hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, người dân dần thích nghi với điều kiện dịch bệnh, vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả (trừ hoạt động du lịch).

Do đó, 12/16 khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt hơn 50% dự toán và tăng trưởng cao so với cùng kỳ, nhất là những nguồn thu chủ yếu phát sinh kinh tế, điển hình như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 69%; doanh nghiệp nhà nước địa phương 70%; thu thuế thu nhập cá nhân 64%; thuế bảo vệ môi trường 53%; thu thuế lĩnh vực khai thác khoáng sản 86%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 78%...

Trong khi đó, lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh dự toán thu giao năm 2021 là 9.708 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng dự toán; qua 6 tháng đầu năm đã thu được 6.740 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán, chiếm 64% tổng thu đạt được.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế còn thực hiện tốt công tác gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định 52 của Chính phủ để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Đến nay đã giải quyết gia hạn cho gần 700 giấy đề nghị với số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 290,9 tỷ đồng. Ngành thuế tỉnh cũng đã giải quyết hoàn thuế cho 558 người nộp thuế, tổng số tiền đã hoàn là 244,32 tỷ đồng.

Điều đáng nói 100% hồ sơ hoàn thuế được Cục Thuế giải quyết bằng phương thức điện tử, đạt cấp độ 4, giúp người nộp thuế không phải đi lại tốn thời gian, chi phí, nhất là tình hình dịch bệnh như hiện nay lại càng thiết thực, ý nghĩa hơn.

Với đà tăng trưởng này và tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế, hy vọng 6 tháng cuối năm 2021 Cục Thuế sẽ đưa kết quả tổng thu ngân sách nội địa cả năm 2021 hoàn thành vượt mức dự toán HĐND tỉnh giao và có thể tăng hơn so với tổng thu đạt được năm 2020.

TAGS