Tiếp tục gia hạn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

VĂN DŨNG |

Tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội…, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh và có Tờ trình số 74 gửi Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN,) thuế thu nhấp cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Mục đích của chính sách này là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Dự thảo đưa ra nguyên tắc đối tượng thụ hưởng chính sách phải là những DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19; tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế theo đúng chức năng, tránh tăng thủ tục hành chính, đồng thời tránh thất thoát nguồn thu NSNN.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19.4.2021 của Chính phủ; đồng thời trình bổ sung gia hạn thời hạn nộp tiền thuê mặt nước.

Về thời gian thực hiện trong năm 2022, đối với thuế GTGT, để không ảnh hưởng đến cân đối NSNN năm 2022, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 - 5 và quý 1; gia hạn 5 tháng đối với số thuế của tháng 6 và quý 2; gia hạn 4 tháng đối với số thuế của tháng 7; gia hạn 3 tháng đối với số thuế của tháng 8. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định.

Với đề xuất này, tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 3 - 8.2022 và quý 1, 2 là khoảng 53.300 - 54.300 tỷ đồng. Đối với thuế TNDN, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000 - 52.000 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, thì thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm là 2 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31.5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31.10 hàng năm).

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022. Thời gian gia hạn là 6 tháng (kể từ ngày 31.5.2022 - 30.11.2022). Dự kiến số tiền được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỷ đồng.

Đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho DN và các đối tượng chịu tác động nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ Tài chính cũng cho biết, các khoảng thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn nộp nêu trên sẽ không làm ảnh hưởng giảm thu ngân sách, vì sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước trước khi kết thúc năm 2022.