Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Bộ Tài chính cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát hoạt động của doanh nghiệp (DN), thị trường để nghiên cứu báo cáo Chính phủ các giải pháp về thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ DN và người dân.

* Đã thực hiện giảm, giãn nhiều loại thuế, phí

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm 2020 Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành nhiều chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế.

Cụ thể, các chính sách về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giảm thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025; tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, qua đó giảm nghĩa vụ thuế của cá nhân; giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31.12.2020.

Cùng với đó là các chính sách giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31.12.2020; thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng để phục vụ việc phòng chống dịch bệnh như khẩu trang y tế, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước rửa tay sát trùng... Ngoài ra còn có chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và thúc đẩy phát triển các ngành nông nghiệp, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô.

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền 21 thông tư điều chỉnh mức thu phí, lệ phí đang được quy định tại 31 thông tư thu phí, lệ phí hiện hành, qua đó giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí với mức giảm cao. Theo thống kê, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành ước thực hiện cả năm 2020 đạt khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, riêng số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 87,2 nghìn tỷ đồng; số được miễn, giảm khoảng 36,4 nghìn tỷ đồng.

* Tiếp tục xây dựng giải pháp hỗ trợ

Để tiếp tục hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đang theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu việc xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp theo. Trước mắt, tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21.12.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hỗ trợ ngành hàng không. Ước tính số tiền thuế được giảm để hỗ trợ DN ngành hàng không vào khoảng 900 tỷ đồng.

Mặt khác, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí. Cụ thể, từ ngày 1.1.2021 đến ngày 30.6.2021 sẽ thực hiện theo Thông tư số 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, với số tiền phí, lệ phí ước giảm khoảng 1.000 tỷ đồng. Được biết, ngày 31.3.2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của DN, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN áp dụng cho năm 2020 và 2021. Ước tính số tiền thuế DN được giảm nghĩa vụ khoảng 170 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, trong tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ước tính số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế về tình hình dịch bệnh Covid-19, về hoạt động của DN cũng như thị trường và các định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước để xem xét, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí, lệ phí phù hợp.

Cùng với việc triển khai các giải pháp trên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện các lĩnh vực của ngành, nhất là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới DN..., góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện cho DN hoạt động ổn định và phát triển.