Từ ngày 1.7, áp dụng mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN lê 11 triệu đồng

V.D |

Đó là nội dung rất quan trọng được quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo đó, kể từ ngày 1.7.2020 mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế TNCN chính thức nâng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thay cho 9 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng tăng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Và được áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN năm 2020. Nghị quyết cũng nêu rõ, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế TNCN số 04/2002/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế, 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc từ tháng 1 đến tháng 6.2020) được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020. Vì quy định của Luật Thuế TNCN thu nhập từ tiền lương, tiền công tạm nộp theo tháng, quyết toán theo năm.

Theo mức giảm trừ mới, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 11 triệu đồng/tháng thì không phải nộp thuế TNCN, có thu nhập 15,4 triệu đồng/tháng có một người phụ thuộc không phải nộp thuế TNCN và người có thu nhập 19,8 triệu đồng/tháng có 2 người phụ thuộc cũng không phải nộp thuế TNCN. Bộ Tài chính cũng cho biết, khi áp dụng mức giảm trừ mới, một bộ phận những người đang nộp thuế TNCN ở bậc 1 (chiếm khoảng 44% tổng số người nộp thuế TNCN của năm 2019) sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, ngân sách nhà nước theo đó sẽ giảm thu khoảng 10.300 tỷ đồng, nhưng bù lại gia tăng thu nhập cho cá nhân, kích thích tiêu dùng gia đình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.