Cấp 605 định mức bán điện cho chủ nhà trọ

T.LỘ |

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), tính đến tháng 10/2022, PC Quảng Nam đã cấp định mức cho 605 khách hàng đăng ký hình thức cho thuê trọ quản lý. 

Cán bộ PC Quảng Nam tham gia đoàn kiểm tra do Sở Công Thương thành lập về kiểm tra việc thực hiện về chính sách giá điện cho người thuê trọ
Cán bộ PC Quảng Nam tham gia đoàn kiểm tra do Sở Công Thương thành lập về kiểm tra việc thực hiện về chính sách giá điện cho người thuê trọ.

Theo đó, 379 khách hàng đã được giải quyết cấp theo định mức giá bậc 1, 2, 3 và 4 (theo quy định tại Thông tư 25 của Bộ Công Thương, PC Quảng Nam đã cấp với tổng số hơn 1.222 định mức) và 226 khách hàng áp dụng 1 mức giá bậc 3.

Thời gian qua, PC Quảng Nam đã phối hợp với Sở Công Thương tiến hành kiểm tra công tác áp giá bán điện tại các địa điểm cho thuê nhà nhằm đảm bảo cho sinh viên, người lao động thuê nhà được mua đúng giá bán điện sinh hoạt. Qua đó, hạn chế những trường hợp chủ nhà lợi dụng chính sách giá để thu lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng thuê nhà, đặc biệt là người lao động và học sinh, sinh viên.