Điện lực Quảng Nam cần tập trung đầu tư xây dựng để đảm bảo cấp điện cho địa phương

VIỆT HẢO |

(QNO) - Chiều 17.5, ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cùng đoàn công tác đã làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) về chương trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 5 năm (2021-2025).

Quang cảnh làm việc.
Quang cảnh làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, công ty tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xất kinh doanh được giao; trong đó công tác đầu tư xây dựng qua các năm đều đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của công ty tại địa phương.

Năm 2021, PC Quảng Nam thực hiện hơn 2.228,6 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 11,12% so với năm 2020, đạt 100,07% kế hoạch EVNCPC giao. Sản lượng điện thương phẩm 4 tháng đầu năm 2022 đạt trên 729 triệu kWh, tăng 13,23% so với cùng kỳ năm 2021; ước thực hiện năm 2022 tăng 9,66% so với năm 2021.

Về tổn thất điện năng, công ty thực hiện năm 2021 là 4,29%, giảm 0,44% so với năm 2020, thấp hơn 0,21% kế hoạch giao; 4 tháng đầu năm 2022 thực hiện 3,95%, thấp hơn 0,25% so với kế hoạch. Ước thực hiện tổn thất điện năng năm 2022 là 4,2%, giảm 0,09% so với năm 2020, bằng với kế hoạch giao.

Giám đốc PC Quảng Nam Nguyễn Hữu Khánh báo cáo với đoàn công tác.
Giám đốc PC Quảng Nam Nguyễn Hữu Khánh báo cáo với đoàn công tác.

Đối với chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, PC Quảng Nam thực hiện thời gian mất điện/khách hàng (SAIDI trước miễn trừ) năm 2021 đạt kế hoạch giao; 4 tháng đầu năm nay giảm mạnh, với 131,99 phút/khách hàng, giảm 768 phút/khách hàng so với kế hoạch.

Các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng cơ bản đạt và vượt kế hoạch, nhất là các chỉ tiêu như tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng (web, email, app…), tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ, tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 4, tỷ lệ yêu cầu của khách hàng được thực hiện đúng thời gian cam kết.

Đối với hoạt động đầu tư phát triển, năm 2021, được sự đầu tư của EVNCPC, PC Quảng Nam đã thực hiện 96 công trình đầu tư xây dựng với kế hoạch vốn trên 303 tỷ đồng, giải ngân đạt 95,4% kế hoạch vốn; hoàn thành tất cả 57 công trình sửa chữa lớn với tổng vốn 61,68 tỷ đồng và quyết toán 92,23% kế hoạch vốn giao. Năm 2022, công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 115 công trình đầu tư xây dựng và 57 công trình sửa chữa lớn với tổng vốn được giao 383,3 tỷ đồng.

Các mảng công tác tài chính, giá bán điện bình quân, sử dụng lao động và năng suất lao động, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện, truyền thông… cũng được PC Quảng Nam chủ động triển khai và đạt được kết quả tích cực.

Giám đốc PC Quảng Nam Nguyễn Hữu Khánh cũng cho biết, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã thông tin về chiều hướng phát triển mạnh kinh tế của địa phương trong thời gian tới, nhất là đang có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn về công nghiệp, du lịch… cần sự đồng hành của ngành điện. Công ty sẽ thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện để đáp ứng nhu cầu điện của địa phương, nhất là các dự án về lưới điện 110kV và trung thế.

“PC Quảng Nam phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả” với quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới.

Công ty đẩy mạnh công tác truyền thông, phát huy văn hóa doanh nghiệp, nâng cao ý thức người lao động gắn với tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời chủ động xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được trong năm 2022, đến năm 2025 và định hướng năm 2030. Công ty ưu tiên các hoạt động cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển nhằm đạt hiệu quả cao hơn, nhanh hơn, chất lượng hơn” - ông Nguyễn Hữu Khánh nêu.

Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC đã tìm hiểu tình hình hoạt động và kiến nghị của các điện lực khu vực, nhất là địa bàn miền núi; nghe ý kiến của lãnh đạo PC Quảng Nam và các thành viên trong đoàn công tác. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC đánh giá cao PC Quảng Nam đã có sự cải thiện mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022. Công ty đã được UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương về thành tích năm 2021.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng.
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC Trương Thiết Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Ông Trương Thiết Hùng đồng ý với 8 nhóm giải pháp do PC Quảng Nam đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, trong đó có các nhóm giải pháp trong sản xuất cung ứng điện; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả kinh doanh; công tác ĐTXD; tăng năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực; kiểm soát nguy cơ gây tai nạn lao động, nâng cao hiệu quả các giải pháp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động; khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ, chương trình công nghệ thông tin, bám sát thực hiện kế hoạch chuyển đổi số; nâng cao tính thời sự và hiệu quả công tác truyền thông…

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC Trương Thiết Hùng lưu ý: năm 2022, PC Quảng Nam nói riêng, EVNCPC nói chung cần tập trung thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển, xây dựng và cải tạo lưới điện.

“Toàn EVNCPC thực hiện chuyển đổi số với quyết tâm cao nhất, đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, chăm lo điều kiện làm việc cho người lao động để tiếp tục nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện” - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC nhấn mạnh.

TAGS