Điện lực Quảng Nam cung ứng hơn 2.228 triệu kWh điện thương phẩm

P.C |

Công ty Điện lực Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hội nghị đại biểu người lao động năm 2022.

Nỗ lực vượt khó giúp công ty Điện lực Quảng Nam đạt và vượt đối với nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2021.
Nỗ lực vượt khó giúp công ty Điện lực Quảng Nam đạt và vượt đối với nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sản lượng điện thương phẩm trong năm 2021 đạt hơn 2.228 triệu kWh, tăng 6,53% so với kế hoạch giao và tăng hơn 11% so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

Theo đánh giá, điện thương phẩm ở hầu hết các thành phần đều tăng so với cùng kỳ. Công tác vận hành cung ứng điện đạt công suất cực đại 417,7 MW, tăng 15,83% so với cùng kỳ, trong khi tổn thất điện năng ở mức 4,29%, thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch do Tổng công ty Điện lực miền Trung giao. Trong thu tiền điện, tỷ lệ hóa đơn thu tự động và doanh thu tự động không dùng tiền mặt đều vượt cao hơn so với chỉ tiêu được giao.

Dấu ấn đáng chú ý là việc hoàn thành đóng điện vận hành trạm biến áp 110 kV Phước Sơn, đóng điện đường dây 110 kV Đà Nẵng - Đại Lộc mạch 2, gắn với triển khai thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý vận hành đường dây. Đơn vị cũng đã triển khai các đợt giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ trong năm 2021 gần 47 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty Điện lực Quảng Nam phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đối với sản lượng điện thương phẩm; giảm tổn thất điện năng; đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động...

TAGS