Hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng xây dựng nhà máy sơ chế, chiết xuất sâm Ngọc Linh

TR.NHAN |

UBND tỉnh vừa phân bổ hơn 2,1 tỷ đồng đầu tư nhà máy sơ chế, chiết xuất sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác (Công ty TNHH Sâm Sâm). Đây là nguồn hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

* Ông Trương Công Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam cho biết, năm 2021 trung tâm sản xuất được 59.175 cây/93.024 hạt giống sâm Ngọc Linh đem gieo, đạt tỷ lệ 63,61%, tăng 10,14% so với năm 2020.

Trong năm, trung tâm đã cấp giống hỗ trợ cho 6 địa phương gồm: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Ban Quản lý Khu bảo tồn Sao La, Ban Quản lý khu bảo tồn Sông Thanh với tổng số 6.000 cây giống. Bên cạnh đó, cấp cho huyện Nam Trà My 20.000 cây hỗ trợ người dân; cung ứng cho doanh nghiệp 25.000 cây; lưu vườn chăm sóc 4.000 cây để trồng trong năm 2022 tại Trạm Dược liệu Trà Linh.

TAGS