Huy động vốn chính sách xã hội

VIỆT QUANG |

Nhu cầu vay vốn chính sách xã hội (CSXH) của các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh là rất lớn, vì thế Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đang áp dụng đồng bộ các giải pháp để huy động vốn. 

Huy động vốn để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách là nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam. Ảnh: VIỆT QUANG
Huy động vốn để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách là nhiệm vụ quan trọng của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam. Ảnh: VIỆT QUANG

Trong quý I.2021, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tập trung đưa vốn đến các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách với doanh số cho vay gần 436 tỷ đồng. Tổng dư nợ CSXH đến hết quý I là hơn 5,1 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 97,2 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 21,3% kế hoạch, với 129.508 khách hàng còn dư nợ).

Hiện tại, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đang triển khai 17 chương trình tín dụng, trong đó có nhiều chương trình rất quan trọng như cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế... 

Về huy động vốn CSXH trong quý I có nhiều con số đáng lưu ý. Tổng nguồn vốn đến ngày 31.3 là hơn 5,1 nghìn tỷ đồng (tăng gần 88 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó nguồn vốn Trung ương xấp xỉ 4 nghìn tỷ đồng. Nguồn vốn huy động qua tổ chức, cá nhân đạt 825 tỷ đồng (tăng hơn 47 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 34% kế hoạch giao).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiêm Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho rằng, trong quý I, ngân hàng chính sách đã chủ động bám sát nghị quyết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy vậy, công tác huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm tạo nguồn lực tại chỗ đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn hạn chế.

Ông Lê Hùng Lam - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam cho biết, để thúc đẩy chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả cao, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam ban hành văn bản đề nghị các tổ chức nhận ủy thác ở các địa phương là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên nâng cao vai trò phối hợp, đẩy mạnh vận động huy động tiền gửi trong khu dân cư, các tổ chức.

Bên cạnh đó, cán bộ ngân hàng chính sách không chỉ làm nhiệm vụ giải ngân, thu lãi và gốc theo định kỳ mà còn tích cực cùng với hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường tuyên truyền để các hộ dân, các tổ chức nắm bắt về ý nghĩa cũng như lợi ích của việc gửi tiết kiệm đến Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam. Đến nay, lãi suất tiền gửi ở ngân hàng chính sách không thấp so với mặt bằng của các ngân hàng thương mại. 

Dự kiến trong tháng 6 tới đây, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, triển khai chương trình tuần lễ gửi tiết kiệm để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách tại thị xã Điện Bàn và sẽ nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh từ quý IV.2021.

TAGS