Không thu phí dịch vụ tư vấn hồ sơ về đăng ký doanh nghiệp

T.P |

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam cho biết, đơn vị sẽ không thu phí dịch vụ tư vấn đối với người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu hỗ trợ thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, trung tâm đã tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục đăng ký kinh doanh với chi phí tư vấn, hỗ trợ rất thấp, đặc biệt là thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến mức độ 4, góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Chương trình không thu phí này góp phần giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tiếp tục phục hồi sản xuất, kinh doanh. Người dân, doanh nghiệp có nhu cầu, có thể liên hệ bộ phận tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam (sđt: 02353.822.889)