Lùi thời gian sử dụng phần mềm học và sát hạch lái xe

QUẾ LÂM |

Theo quy định mới của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), thời điểm chính thức các cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô sẽ bắt đầu từ ngày 31.12.2021, lùi thời hạn 1 năm so với quy định cũ. Trước đó, Thông tư 38/2019 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ của Bộ GTVT quy định, từ 1.1.2021 trung tâm đào tạo lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), trang bị thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe là điều kiện kinh doanh bắt buộc đối với các cơ sở đào tạo. Trung tâm nào không trang bị sẽ không được phép đào tạo lái ô tô. Đây là giải pháp để đổi mới công tác sát hạch lý thuyết và thực hành, góp phần nâng cao chất lượng chương trình dạy học lái xe.

Việc xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông do Tổng cục ĐBVN đảm nhận, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều lý do khác nên chưa thực hiện được. Trước thực tế đó, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2015 và Thông tư 12/2017 về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

Thông tư 01/2021 đã thay đổi lộ trình, cho phép lùi thời hạn thực hiện học và sát hạch trên phần mềm mô phỏng tình huống giao thông như đã nêu ở trên. Các trung tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông để sát hạch lái xe cũng được lùi đến ngày 1.6.2022, thay vì từ ngày 1.5.2021.

Đối với đào tạo bằng thiết bị cabin, Thông tư cũng cho phép lùi thời điểm bắt buộc cơ sở đào tạo lái xe trang bị và sử dụng cabin học lái, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên thêm 1 năm. Thời điểm bắt buộc cơ sở đào tạo lái xe trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường bắt đầu từ ngày 1.1.2022 và trang bị, sử dụng cabin học lái ô tô để đào tạo lái xe từ ngày 1.7.2022.

Tuy nhiên, để tăng tính minh bạch, giám sát và hậu kiểm về đào tạo, sát hạch lái xe, ông Nguyễn Văn Huyên - Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN  cho biết, tất cả trung tâm sát hạch lái xe phải truyền dữ liệu về Tổng cục để quản lý, giám sát, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với các Sở GTVT cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các trung tâm sát hạch lái xe cũng phải lưu trữ dữ liệu tối thiểu 2 năm thay vì 1 năm như trước đây.