Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe

XUÂN LAN |

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh thường xuyên bị gián đoạn, nhưng các cơ sở đào tạo, sát hạch đã vượt khó, đạt kết quả tích cực.

Trung tâm SHLX QJC mới khánh thành đầu năm 2022 tại Bình Nguyên, Thăng Bình. Ảnh: X.L
Trung tâm SHLX QJC mới khánh thành đầu năm 2022 tại Bình Nguyên, Thăng Bình. Ảnh: X.L

Tiêu biểu là Trung tâm Đào tạo nghề GTVT Quảng Nam (thuộc Công ty CP GTVT Quảng Nam - QJC), trong năm 2021 đã nỗ lực “lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng làm nền tảng phát triển” để chiêu sinh, đào tạo được 5.000 học viên mô tô và 3.200 học viên ô tô (gồm 2.700 học viên ô tô con và 500 học viên ô tô tải); tổng số 2.800 học viên ô tô tốt nghiệp với tỷ lệ 88%.

Qua đó, trung tâm đã góp phần cho QJC đạt tổng doanh thu 55 tỷ đồng, nộp ngân sách 3,2 tỷ đồng trong năm 2021. Bên cạnh đó, QJC đã mạnh dạn đầu tư 34 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành Trung tâm sát hạch lái xe (SHLX), được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động ngày 11.1. 2022 tại Bình Nguyên, Thăng Bình.

Tính chung, năm 2021 Sở GTVT đã tổ chức sát hạch 93 kỳ, cấp mới 17.694 giấy phép lái xe (GPLX) các hạng A1, B, C, D, E - bằng 52% so với năm 2020, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 68%. Trong đó, cấp mới 7.350 GPLX mô tô và 10.344 GPLX ô tô.

Hiện Quảng Nam có 8 cơ sở đào tạo lái xe và 4 trung tâm SHLX ô tô loại 2 do doanh nghiệp tư nhân đầu tư 100%. Trong đó, Trung tâm SHLX Quảng Nam (thuộc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam) là trung tâm SHLX đầu tiên của tỉnh, đi vào hoạt động từ tháng 7.2006 đến nay.

Trung tâm SHLX QJC cùng với Trung tâm SHLX Phú Ninh (thuộc Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân) và Trung tâm SHLX Hoàng Long (thuộc Công ty TNHH Nguyên Bảo Bối tại Đại Lộc) cùng hoạt động, đáp ứng nhu cầu đào tạo, SHLX ngày càng cao của người dân trong và ngoài tỉnh.

Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định mới như: từ ngày 1.2.2022 các trung tâm đào tạo lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô và áp dụng để SHLX từ ngày 1.6.2022.

Thời điểm bắt buộc các cơ sở đào tạo lái xe trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường bắt đầu từ ngày 1.1.2022 và trang bị, sử dụng cabin để đào tạo lái xe từ ngày 1.7.2022.

Mặt khác, tất cả trung tâm SHLX phải truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để quản lý, giám sát, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với các Sở GTVT... Đây là những giải pháp thiết thực để đổi mới công tác sát hạch lý thuyết và thực hành lái xe ô tô, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, SHLX.