Núi Thành hỗ trợ 600 triệu đồng cho Chương trình OCOP

VĂN PHIN |

Năm 2021, UBND huyện Núi Thành hỗ trợ 600 triệu đồng thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Trong đó, hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP tại cấp huyện là 30 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp cho 3 chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021 là 470 triệu đồng; hỗ trợ điểm quảng bá, bán hàng OCOP: 100 triệu đồng.

Năm nay, huyện Núi Thành hỗ trợ xây dựng và phát triển 3 sản phẩm của 3 chủ thể được tham gia Chương trình OCOP theo kế hoạch của tỉnh, gồm: “Cá đét sấy giòn Cô Kiệu” của HTX Nông - thủy sản Trung Hải (xã Tam Hải), “Bột nấm mộc nhĩ Hoàng Hải” của HTX Nông nghiệp Hoàng Hải (xã Tam Quang), “Mực tẩm ướp gia vị Tâm Lộc” của Công ty TNHH TM&TH Tâm Lộc (xã Tam Giang). Qua đánh giá, phân hạng kết quả 3 sản phẩm đạt hạng 3 sao cấp huyện và đã đưa đi dự thi, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021.

TAGS