Núi Thành xây dựng thêm điểm trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành lập kế hoạch xây dựng điểm trưng bày, quảng bá và bán sản phẩm OCOP của huyện. 

Theo dự kiến, điểm trưng bày, quảng bá và bán các sản phẩm OCOP huyện Núi Thành sẽ được đặt kết hợp tại khu nhà dịch vụ công viên (ở khu vực quảng trường huyện, khối phố 3, thị trấn Núi Thành) do tư nhân đấu thầu kinh doanh. Kinh phí nhà nước hỗ trợ 50% (khoảng 100 triệu đồng) cho điểm trưng bày, quảng bá và bán các sản phẩm OCOP này. Trước đó, huyện Núi Thành cũng đã thành lập 1 điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP trên đường Nguyễn Văn Linh (khối phố 2, thị trấn Núi Thành).

Huyện Núi Thành hiện có 13 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận hạng 3 sao, gồm: “Dầu mè đen Việt”, “Dầu mè đen ép sống”, “Rau câu chỉ vàng”, “Nếp bầu Tam Mỹ”, “Rau xà lách”, “Dầu phộng Chu Lai”, “Dầu phộng Tam Giang”, “Tinh dầu trầm hương An Phúc”, “Trà linh chi Hoàng Hải”, “Nấm linh chi Hoàng Hải”, “Rượu gạo Bàn Than”, “Mực rim xé sợi cô Kiệu” và “Chè Đức Phú Tam Sơn”. 

TAGS