Thăng Bình hỗ trợ gần 495 triệu đồng phát triển OCOP

MINH TÂN |

 Huyện Thăng Bình đã giải ngân hỗ trợ gần 495 triệu đồng cho 2 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 6 chủ thể có sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2021.

Theo đó, mỗi chủ thể được hỗ trợ từ 5 triệu đồng đến gần 130 triệu đồng để mua sắm máy móc, thiết bị; kiểm nghiệm, phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; tư vấn lập hồ sơ công bố sản phẩm; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; đăng ký mã số, mã vạch, đăng ký nhãn hiệu; xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; xây dựng câu chuyện sản phẩm...

Năm 2022, huyện Thăng Bình sẽ hỗ trợ phát triển/nâng cấp 6 sản phẩm mới, sản phẩm đã có; nâng hạng 1 sản phẩm; đánh giá lại 2 sản phẩm; phấn đấu trong năm 2022 có ít nhất 80% số sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên.

Ngoài ra, còn hỗ trợ xây dựng/nâng cấp các điểm bán hàng, điểm trưng bày sản phẩm OCOP, đảm bảo đến cuối năm 2022, huyện Thăng Bình có 3 điểm bán hàng, 1 trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP cấp huyện. Các sản phẩm sau 1 năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia OCOP...

TAGS