Thăng Bình phấn đấu có 4 điểm bán hàng và trưng bày sản phẩm OCOP

MINH TÂN |

(QNO) - Huyện Thăng Bình vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2021.

Đến cuối năm 2021, huyện Thăng Bình có 4 điểm bán hàng, điểm trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: M.T
Huyện Thăng Bình phấn đấu cuối năm nay có 4 điểm bán hàng và trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: M.T

Để thực hiện kế hoạch, huyện sẽ hỗ trợ phát triển, nâng cấp 10 sản phẩm mới, sản phẩm đã có; phấn đấu có ít nhất 80% số sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên; hỗ trợ củng cố, nâng cấp, thành lập mới ít nhất 2 tổ chức kinh tế tham gia OCOP.

Có 100% chủ thể đăng ký tham gia OCOP cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm; bao bì, nhãn mác, đóng gói được nâng cấp đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ngoài ra, Thăng Bình còn hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các điểm bán hàng, điểm trưng bày sản phẩm OCOP. Đảm bảo đến cuối năm 2021 có 4 điểm bán hàng, điểm trưng bày sản phẩm OCOP. Phấn đấu các sản phẩm sau 1 năm được công nhận OCOP hạng 3 sao trở lên, tăng doanh thu và lợi nhuận lên ít nhất 1,5 lần so với thời điểm sản phẩm chưa tham gia OCOP.

Để phát triển sản phẩm OCOP, Thăng Bình ưu tiên những sản phẩm sử dụng nguyên liệu địa phương, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, kiểm soát được quy trình sản xuất; ưu tiên những sản phẩm sử dụng lao động địa phương, đảm bảo gia tăng giá trị, không ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đặc biệt quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP, Organic, GMP, HACCP, ISO... Hạn chế tối đa sản phẩm tươi sống, sản phẩm thô chưa qua sơ chế, sản phẩm trùng lắp. Sản phẩm đăng ký cần phải đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, tránh trường hợp sau khi đăng ký, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không triển khai thực hiện.

TAGS