Chấn chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra công tác xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác. Trường hợp để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện phải kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT cùng các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ tàu về cách ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản theo đúng quy định; hướng dẫn cho cán bộ tại các cảng cá, Chi cục Thủy sản, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về cách khai báo thông tin, quy trình cấp, kiểm tra thông tin khi cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.


TAGS