Đề nghị cho phép cải hoán nghề đối với tàu 67

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ tàu cá thực hiện cải hoán nghề đối với tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 của Chinh phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Qua thực tế, tàu vỏ gỗ của ông Lê Văn Năm (xã Tam Quang) được đóng mới theo Nghị định 67, công suất máy 822,8CV, làm nghề lưới vây đã đưa vào hoạt động khai thác hải sản từ tháng 3.2016, tuy nhiên hiệu quả đánh bắt không cao, khả năng trả nợ gốc hạn chế, nay có nguyện vọng cải hoán để thực hiện nghề lưới vây kiêm nghề lưới chụp từ nguồn vốn tự có và vốn đã được Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Chi nhánh Quảng Nam chấp thuận cho vay. Trường hợp ông Phạm Việt (thôn Hòa An, xã Tam Giang) được đóng mới tàu vỏ thép công suất máy 822,8CV, làm nghề lưới vây đã đưa vào hoạt động khai thác từ tháng 2.2016, tuy nhiên hiệu quả đánh bắt hải sản cũng không cao, nay có nguyện vọng được cải hoán làm nghề lưới vây kiêm nghề lưới chụp bằng nguồn vốn tự có và vốn đã được Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Chu Lai chấp thuận cho vay theo Nghị định 67.

TAGS