Hàn Quốc tài trợ gần 18 tỷ đồng quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ tại Hội An

CHÂU NỮ |

(QNO) -  Cơ quan Tài nguyên thủy sản Hàn Quốc (FIRA) tài trợ gần 18 tỷ đồng để thực hiện dự án thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ ở Việt Nam. UBND tỉnh Quảng Nam là cơ quan chủ quản của dự án.

Hàn Quốc tài trợ dự án nhằm quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm). Ảnh: C.N
Hàn Quốc tài trợ dự án nhằm quản lý và phát triển nguồn lợi thủy hải sản ven bờ tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm). Ảnh: C.N

Dự án nêu trên vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao UBND TP.Hội An làm chủ dự án. Dự án thực hiện tại xã Tân Hiệp từ tháng 2.2021 đến tháng 12.2022 với tổng vốn viện trợ không hoàn lại gần 18 tỷ đồng, tương đương 880 nghìn won.

Cụ thể, dự án sẽ sản xuất và lắp đặt 300 khối rạn nhân tạo dưới biển để tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh vật; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương về quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản; tổ chức 4 đợt tập huấn cho cán bộ địa phương tại Hàn Quốc và Cù Lao Chàm; hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu biển cho Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm quản lý và vận hành mô hình; xây dựng mô hình sinh kế cộng đồng tại địa phương.

Dự án nhằm tái tạo hệ sinh thái ven biển thành phố Hội An, đặc biệt là Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tạo ra nguồn lợi thủy sản bền vững thông qua mô hình quản lý và phục hồi nguồn lợi thủy sản bằng rạn nhân tạo.

Kết quả của dự án sẽ là thiết lập cơ sở hạ tầng bao gồm khảo sát, lắp đặt rạn nhân tạo, thiết lập mô hình quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý, đánh giá và phân tích tính hiệu quả của mô hình; nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương; cải thiện thu nhập cho cộng đồng địa phương thông qua các mô hình sinh kế dựa vào rạn nhân tạo; hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu môi trường biển...

TAGS