Khoảng 30ha tôm nuôi tại Núi Thành xảy ra dịch bệnh

VĂN PHIN |

(QNO) - Theo Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, hiện khoảng 30ha tôm nuôi trên địa bàn huyện xảy ra dịch bệnh.

Tôm nhiễm bệnh đa số do môi trường ô nhiễm và một số diện tích xuất hiện bệnh đốm trắng, ghi nhận tại các xã Tam Hải, Tam Tiến, Tam Giang. Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành phối hợp Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh, UBND các xã lấy mẫu và hỗ trợ 1.500kg hóa chất Sodium chloride 20% để dập dịch, không lây lan. Tuy nhiên việc phát hiện và báo cáo dịch bệnh trên tôm nuôi của các xã còn chậm, gây khó khăn trong công tác xử lý.

Núi Thành hiện thả nuôi tôm trên diện tích 1.400ha (đạt 100% kế hoạch), trong đó tôm chân trắng 1.100ha (lót bạt 350ha), tôm sú 200ha, thủy đặc sản 100ha. Đến nay tổng sản lượng tôm nuôi thu hoạch là 2.000 tấn (đạt 26% kế hoạch cả năm).

TAGS