Nuôi tôm thẻ chân trắng ở Núi Thành: Kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm

VĂN PHIN |

Sáng qua 24.12, UBND huyện Núi Thành họp với các cơ quan liên quan của tỉnh bàn biện pháp xử lý trường hợp nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép ở các xã vùng biển. UBND huyện Núi Thành cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, qua 20 ngày (từ 4 đến 24.12), tổ công tác của huyện Núi Thành đã tuần tra, kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính 96 trường hợp nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép với tổng diện tích 6,6ha tại xã Tam Tiến; 61 trường hợp vi phạm với tổng diện tích 17,9ha tại Tam Hải; 204 hộ vi phạm với tổng diện tích 63ha tại Tam Hòa.

Qua thảo luận, bàn bạc, các đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất: Bằng mọi biện pháp phải dừng ngay việc phát sinh mới trong đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng, kiên quyết xử lý những đối tượng có hành vi vi phạm, chống đối người thi hành công vụ. Các xã cần nhanh chóng họp dân bình xét, rà soát phân loại các đối tượng nuôi tôm. Riêng đối với các hộ thực sự đã hoàn thành ao nuôi hoặc đang thả nuôi mà kinh tế gia đình khó khăn phải vay mượn vốn nhiều, có thể cho làm cam kết nuôi tôm trong thời hạn nhất định.

VĂN PHIN