Sản lượng thủy sản nuôi đạt 8.930 tấn

Q.Việt |

(QNO) - Thông tin từ Chi cục Thủy sản Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, diện tích thả nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh là 7.610ha (đạt 95,13% kế hoạch).

Người dân nuôi cá trong lồng bè ở hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Q.VIỆT
Người dân nuôi cá trong lồng bè ở hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Q.VIỆT

Cụ thể, diện tích nuôi thủy sản nước ngọt là 4.900ha (đạt 100% kế hoạch), trong đó, nuôi ở hồ chứa nước là 3.870ha. Diện tích nuôi thủy sản nước lợ là 2.710ha (đạt 87,42% kế hoạch). Nuôi cá trong lồng bè nước ngọt là 2.557 lồng (đạt 98,35%) với đối tượng nuôi là các loại cá điêu hồng, lăng nha, thác lác, trắm cỏ... Nuôi cá trong lồng bè ở các khu vực nước mặn là 1.955 lồng (đạt 97,73% kế hoạch) với đối tượng nuôi chủ yếu là cá chẽm, cá hồng, cá mú có giá trị kinh tế cao. 

Sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi đến nay đạt 8.930 tấn (đạt 35,72% kế hoạch). Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi ở khu vực nước ngọt là 2.520 tấn với hình thức nuôi trong lồng bè đạt 1.000 tấn, nuôi ở ao và hồ chứa đạt 1.520 tấn. Sản lượng thu hoạch thủy sản nuôi ở khu vực nước mặn là 6.410 tấn, trong đó nuôi trong lồng bè đạt 760 tấn, nuôi trong ao đạt 5.650 tấn.

Người dân xã Bình Hải (Thăng Bình) thu hoạch tôm thẻ chân trắng bán cho tư thương. Ảnh: Q.VIỆT
Người dân xã Bình Hải (Thăng Bình) thu hoạch tôm thẻ chân trắng bán cho tư thương. Ảnh: Q.VIỆT

Tuy vậy, từ đầu năm đến nay, bệnh trên tôm nuôi xảy ra liên tục, diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về kinh tế cho người nuôi, nhất là bệnh do vi rút đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp khiến tôm chết rất nhanh. Diện tích tôm bị bệnh và chết đến nay là 82ha.

Với thiệt hại nặng của nghề nuôi tôm, ngành chức năng cho biết, trong thời gian đến tăng cường giám sát quá trình nuôi tôm của nông hộ ở các vùng nuôi và quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi tôm để hỗ trợ nông hộ ứng phó thích hợp với các tình huống.  

TAGS