Tuân thủ quy định vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá

TRÚC VĂN |

Sở NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phổ biến, nhắc nhở các chủ phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ tuân thủ nghiêm các quy định về lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại Nghị định số 26/2019 của Chính phủ.

Cụ thể, chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá ở vị trí bảo đảm trạng thái hoạt động tốt nhất của thiết bị. Thiết bị giám sát hành trình phải được đơn vị cung cấp thiết bị kẹp chì cố định trên tàu khi lắp đặt mới hoặc sau khi sửa chữa. Thuyền trưởng phải bảo đảm thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoạt động liên tục 24/24h từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng. Trường hợp thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng, thuyền trưởng phải sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, báo cáo vị trí tàu cá về trung tâm giám sát tàu cá ở trung ương và 28 tỉnh, thành phố, ven biển 6 giờ/lần và phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình tàu cá bị hỏng. Từ năm 2020 trở đi, các chủ tàu không tuân thủ đầy đủ các quy định vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá sẽ không được Nhà nước xem xét hỗ trợ chi phí nhiên liệu.