Xúc tiến quy hoạch các vùng cấm khai thác thủy sản

VĂN PHIN |

Thực hiện đề án phát triển thủy sản những năm đến của tỉnh, UBND huyện Núi Thành đang xúc tiến quy hoạch các vùng cấm khai thác, vùng cấm khai thác thủy sản có thời hạn như những bãi hàu, phi, cỏ biển…, đặc biệt là khu vực rạn san hô ở xã đảo Tam Hải.

Bên cạnh đó, huyện sẽ công bố danh mục các loại nghề, đối tượng thủy sản cấm khai thác; thực hiện nghiêm ngặt các quy trình về khai thác thủy sản theo mùa vụ; nghiêm cấm khai thác thủy sản trong mùa sinh sản, cấm sử dụng các dụng cụ khai thác thủy sản hủy hoại môi trường và nguồn lợi thủy sản. Đồng thời thực hiện bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn các loài thủy sản quý hiếm, xây dựng mô hình chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ven bờ, kém hiệu quả, gây hại nguồn lợi thủy sản sang ngành nghề thích hợp khác có hiệu quả và thân thiện với môi trường.

TAGS