Ký kết quy chế thực hiện công tác phối hợp giữa công an và Agribank Điện Bàn

PHAN THANH HỒNG |

(QNO) - Công an thị xã và Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh thị xã Điện Bàn, Chi nhánh Bắc Điện Bàn và Chi nhánh Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế thực hiện công tác phối hợp.

Lãnh đạo Công an thị xã và các Chi nhánh Ngân hàng ký kết quy chế phối hợp.
Lãnh đạo công an thị xã và các chi nhánh ngân hàng ký kết quy chế phối hợp.

Việc ký kết nhằm đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước; hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động của các Agribank chi nhánh loại II, phòng giao dịch, điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, các máy ATM, CDM thuộc hệ thống Agribank Điện Bàn có trụ sở trên địa bàn thị xã.

Theo đó, các bên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn thị xã; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tài chính, tiền tệ trong lĩnh vực ngân hàng; thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động lợi dụng ngân hàng để phá hoại nội bộ, phá hoại kinh tế, tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp, chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao...

Tại hội nghị, các bên đã thảo luận các biện pháp tổ chức thực hiện tốt các nội dung của quy chế phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động giao dịch ngân hàng tại trụ sở chi nhánh, các phòng giao dịch, điểm giao dịch và hệ thống máy ATM của Agribank Điện Bàn trên địa bàn thị xã. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp trao đổi thông tin giữa các đơn vị.

TAGS