Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội

HOÀNG VŨ |

Công an tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam vừa ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

 

Theo quy chế, hai đơn vị phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn trong hoạt động của ngân hàng; tăng cường trách nhiệm, chủ động có biện pháp, giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về các chính sách cho vay, đối tượng vay, thủ tục vay… giúp các tầng lớp nhân dân tiếp cận được nguồn vốn vay, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng ban Đại diện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam đề nghị trên cơ sở quy chế phối hợp, hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin và thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương chung của tỉnh.