Điểm tin tức sự kiện hằng tuần (tuần thứ 19 năm 2020)

TRUYỀN HÌNH ONLINE BÁO QUẢNG NAM |

(QNO) - Tuần qua, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 19 khóa XXI bàn nhiều nội dung quan trọng; đồng thời bầu bổ sung nhân sự Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tổ chức hội nghị góp ý dự thảo lần thứ 4 báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh; Ban hành Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực du lịch; Chìm ghe trên sông Thu Bồn gần cầu Cửa Đại khiến 5 người thiệt mạng… và các tin tức thời sự quan trọng khác.